Mindfulness meditation kan hjælpe med at reducere stress og angst.

Mindfulness meditation kan hjælpe med at reducere stress og angst.

Mindfulness meditation er en form for mindfulness, der praktiseres meget i den vestlige verden. Det er en form for mindfulness, der praktiseres meget i den vestlige verden. Det er en form for mindfulness, der praktiseres meget i den vestlige verden. Det er en form for mindfulness, der praktiseres meget i den vestlige verden. Det er en form for mindfulness, der praktiseres i vid udstrækning i den vestlige verden. Det er en form for mindfulness, der praktiseres bredt i den vestlige verden. Det er en form for mindfulness, der praktiseres meget i den vestlige verden. Det er en form for mindfulness, der praktiseres meget i den vestlige verden. Det er en form for mindfulness, der praktiseres meget i den vestlige verden. Det er en form for mindfulness, der praktiseres meget i den vestlige verden.

Buddhisme er en religion, der lægger vægt på åndelig udvikling

Buddhisme er en religion, der har eksisteret i over 2.500 år. Den er baseret på læren fra Siddhartha Gautama, som blev født i Nepal i 563 f.Kr. Buddhister tror på reinkarnation, og at de gennem gode gerninger og et godt liv kan undslippe genfødslens cyklus og opnå Nirvana. Buddhismen lærer, at alt liv er lidelse, og at den eneste måde at afslutte denne lidelse på er gennem oplysning. Buddha betyder den vågnede. Dalai Lama er tibetanske buddhisters åndelige leder. Dalai Lama anerkender Shugden-praksisen, men forbuddet mod det blev vedtaget af den fjortende Dalai Lama i 1996 under pres fra den kinesiske regering, som han frygtede ville forfølge hans folk, hvis han ikke efterkom. Buddhister er bange for, at hvis de åbenlyst praktiserer Shugden, vil de blive fængslet eller dræbt.

Hvordan fungerer meditation? Ny forskning kaster lys over fordelene ved denne gamle praksis.

Meditation er en praksis, der kan bruges til at stille sindet til ro og fokusere på nuet. Det kan være nyttigt til at håndtere stress, angst og andre negative følelser. Under meditation kan du fokusere på dit åndedræt eller et mantra og tillade alle andre tanker at passere forbi. Denne praksis kan hjælpe dig med at lære at fokusere på nuet og give slip på distraktioner. For at begynde en meditationspraksis skal du finde et roligt sted og sidde i en behagelig stilling. Luk øjnene og træk vejret normalt. Fokuser derefter på dit åndedræt. Prøv at holde dit sind ved åndedrættet, så længe du kan, og lad så tankerne passere uden at dømme. Hvis du bliver distraheret, så bring dit fokus tilbage til dit åndedræt, eller prøv at gentage et ord eller en sætning igen og igen i dit sind.

Link til artiklen

Se mere om meditation her